Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãturoti
Straipsnelis:
[Prie etimolog. žodynuose minimų sugretinimų, kuriuose turime reikalo su bilateraline (dvipuse, abipuse balsių kaita : - CVCC – CCVC) siūlau pridurti dar šituos, kiek man žinoma, dar neturinčius etimologijos:] *tō̆ur-: r. тури́ть ‘ginti, vyti’, bulg. ту̀рям ‘palikti, nuolat laikyti, turėti; padėti, paduoti; uždėti, pritaisyti, pritvirtinti’, турям ръка на нещо ‘užvaldau ką nors, užimu, užgrobiu’ [418] турям под ключ ‘laikau užrakinęs’. Atsižvelgdamas į pastarąsias reikšmes, Mladenovas (žr.: Младенов С., Етимолог. и правопнсен речник на болгарские книж. език. София, 1941, p. 643) sl. leksemas gretina su lie. turėti ‘haben’, paturoti. Antrosios lie. lyties reikšmės Mladenovas nepateikia. Kad lie. pãturoti reiškia ‘(pa)žiūrėti (ko), prižiūrėti, (pa)sekti (ką)’, tai šis lie. žodis kažin ar čia skirtinas.
Šaltinis:
Кипарский 1971, 418–419

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas