Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paũtai
Reikšmė:
kiaušiniai; kiaušiai
Straipsnelis:
Slavėdamas lietuvių dvibalsis au br. (bei kitų slavų) šnektose turi atliepą o. Br. по́тка ‘vyriškų kelnių spraga; vyrų lyties organai; moterų lyties organai’, по́ткi ‘vyrų lyties organai’ < по́ўтка / по́ўткi < па́ўтка / па́ўткi < lie. paũt(ai) ‘kiaušiniai; kiaušiai’ + br. -ка / -кi), dar plg. pautiẽnė ‘kiaušinienė’, pautìnga ‘su kiaušiniu’, paũsti ‘rengtis dėti kiaušinį’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 70
Antraštė:
paũtai
Reikšmė:
kiaušiniai; kiaušiai
Straipsnelis:
Lie. au > sl. o dėsnio pavyzdžiai Seinų apylinkių ir kitose lenkų šnektose: potka ‘moterų lyties organai’ < lie. paũtai ‘kiaušiniai; kiaušiai’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas