Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãvargūlis
Reikšmė:
vargšas, elgeta
Straipsnelis:
Aptariama daiktavardžių priesagos -ūlis kilmė, nustatoma, kad vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): pãvargūlis ‘vargšas, elgeta’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81
Antraštė:
pãvargulis
Reikšmė:
pavargėlis
Straipsnelis:
Daiktavardis pãvargulis ‘pavargėlis’ pateikiamas kaip pavyzdys , jog kai kurios aukštaičių ir žemaičių tarmės turi vedinių su -ulis vietoje -ūlis.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas