Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavelt
Reikšmė:
(jis) nori
Straipsnelis:
[Bendrų ide. ryšių žodis -] arm. gełj ‘ilgesys’. Adjarian, Arm. Wurzelwörterbuch II 127 t. t. perima Meilleto (MSL 11, [1900] 393) požiūrį. Pagal jį gełj priklausytų bendraide. šakniai *u̯el- ‘norėti’, Walde-Pokorny I 294. (Kaip aiškintinas čia prirašytas arm. geł ‘grožis’ […]). Šaknis *u̯el- labai dažnai pasitaiko arijų kalbose (s. i. vr̥ṇāti, vr̥ṇīte ‘renkasi, nori’, vára- m. ‘pasirinkimas, noras’, av., s. pers. var- ‘rinkti(s), norėti’, ir kt.) [34], germ. (go. wiljau, wiljan, kauzat. waljan, s. v. a. wellen ‘(pasi)rinkti’, s. v. a. wala f. ‘(pasi)rinkimas’), mažiau graikų kalba (ἔλδομαι ‘ilgiuosi, trokštu’), lo. (volo, velle ‘norėti’), lie. (pa-velt ‘er will’, vilti̇̀ ‘Hoffnung’) ir sl. (s. sl. volj̨, voliti ‘labiau norėti, pageidauti’, volja ‘valia, noras, ketinimas’). Mažiausiai reliktų yra keltų kalboje (kymr., korn., bret. grull ‘geriau, veikiau’) ir arm. kalboje.
Šaltinis:
Solta 1960, 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas