Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavidalas
Straipsnelis:
Lie. pavidalas gimin. lie. veidas, la. veids ‘išvaizda, išorė’; s. sl. vidŭ ‘išvaizda, vaizdas’, r. vid ‘išvaizda, vaizdas, veidas’, gr. εἶδος ‘pavidalas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 874

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas