Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãvirpas
Straipsnelis:
Komentuodamas Lenkų-‘Jotvingių’ žodynėlio kobietawirba ‘moteris’, Z. Zinkevičius sieja šį jotv. (?) žodį su lie. virpė́ti, virbė́ti ‘to shake, to tremble’, pãvirpas ‘gėdingam skurde gyvenąs žmogus’, pavirpė ‘samdinė’, pr. powirps ‘laisvas’. Fonetiškai įmanomas šis siejimas atrodo abejotinas reikšmės atžvilgiu. […] Jotv. (?) wirba galėtų būti išvestas iš *virība (plg. to žodynėlio pan-wiros), su įprasta baltų priesaga, plg. lie. -yba.
Šaltinis:
Orel 1986, 270
Antraštė:
pãvirpas
Straipsnelis:
žr. virpėti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas