Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavydė́ti
Reikšmė:
beneiden
Straipsnelis:
Pr. widekausnan (su ; acc.) 5,₁₈ ‘Zeugnis’ – iš veiksmažodžio *wīdikaut ‘liudyti’, kuriuo pamatuotas *wīdikas ‘liudininkas’ : widdai, lie. pavydė́ti, r. видок ‘liudininkas’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 336
Antraštė:
pavydė́ti
Straipsnelis:
Žr. veiždė́ti.
Šaltinis:
Seebold 1970, 533–535
Antraštė:
pavydėti
Straipsnelis:
žr. veizdėti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 191
Antraštė:
pavydė́ti
Straipsnelis:
žr. sėdėti
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas