Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavydulỹs
Straipsnelis:
Pr. weydulis E 81 ‘akies obuolys’ [320] : s. lie. akiẽs pavydulỹs. [321]
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 320–321

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas