Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pèšti
Reikšmė:
rupfen
Straipsnelis:
žr. pekus
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 50–51
Antraštė:
pèšti
Straipsnelis:
Alb. pillë f. 'įrankis linams šukuoti'. Tai nėra vietinės kilmės žodis, kuris būtų giminiškas su gr. πέκτω 'šukuoju, suku', lo. pecto, -ere 'šukuoti, karšti', lie. pèšti.
Šaltinis:
Çabej 1965b, 13, 47
Antraštė:
pèšti
Straipsnelis:
Germ. feht-a- ‘fechtuotis, kovoti, kautis’ (s. ang. feohtan ‘kovoti, grumtis, fechtuotis’, s. fryz. fuichta ‘t. p.’, s. saks. fehtan, s. v. a. fehtan ‘kovoti, ginčytis’, v. v. a. vechten, n. v. a. fechten, be abejo, yra pamatuota bendraide. v. šaknimi *pek̑- ‘pešti, pešioti, rauti’, kuri daugelyje kalbų išplečiama formantu t. Reikšmės pokytį ‘pešti, rauti’ → ‘kautis, kovoti’ puikiai paliudija lie. kalba. *pek̑-: (germ.) fahs-a-m ‘plaukai’ regime s. isl. fax; s. ang. feax, s. saks. fahs, s. v. a. fahs, lie. pešù, pèšti ‘rauti, traukti (plunksnas, plaukus), šiaušti, taršyti’ refl. ‘vienas kitą pešti, peštis, rietis, muštis’, gr. πέκω ‘šukuoju (ir vilną), kerpu vilną’. *pek̑-t-: lo. pectō, pexī, pexum, -ere ‘šukuoti (ir vilną), ravėti’, gr. πεκτέω ‘kerpu’. Čia dar gali būti priskiriamas ir bendraide. žodis *pek̑u- ‘gyvulys, galvijas’ [190], tačiau minėtas ryšys nėra patikimas (pamatinė *pek̑u- reikšmė turėtų būti ‘avis’ ar pan. (t.y. žvėris, kuriam nupešiojama vilna).
Šaltinis:
Seebold 1970, 190–191
Antraštė:
pešti
Straipsnelis:
žr. pekus
Šaltinis:
Kuzavinis 1967b, 100–102
Antraštė:
pèšti
Reikšmė:
(Haare) ausreißen, (Wolle) zupfen
Straipsnelis:
žr. pekus
Šaltinis:
Casaretto 2004, 194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas