Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peikenà
Reikšmė:
Brech-, Hebeeisen
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kai lie. k, sl. ch: lie. peikenà ‘Brech-, Hebeeisen’ ir r. pešnja ‘Brechstange, Art Meißel der Zeidler’, le. piesznia / pieśnia ‘Werkzeug der Zeidler’ < *pěchьnja (< ide. *poik̑-).
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas