Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peikti
Straipsnelis:
[Nagrinėjama frigų kalbos morfologija] [⁷¹ Šaknis *pei- : pi- pažįstama tik su komplementu -k̑-//-g̑(h)-: s. i. piśācá- ‘дeмон’ , s. norv. feig- ‘обречённый смерти’. plg. su *-k-: pr. paikemmai ‘wir trügen’, lie. peikiù ‘хулю, осуждаю’ (V. Mažiulio nuoroda)].
Šaltinis:
Дьяконов, Нерознак 1977, 182
Antraštė:
pei̇̃kti
Reikšmė:
‘menkinti, niekinti, mäkeln’
Straipsnelis:
Pr. paikemmai 23, ₁₉ ‘apgauname’: go. faih ‘apgaulė’, lie. pei̇̃kti, la. pikts ir kt. Walde Vrgl. Wrtb. II 10.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 269

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas