Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pekla
Straipsnelis:
Lie. pekla (la. pekle ‘bedugnė, praraja’) < br. ar ukr. peklo < v. v. a. pech ‘duobė’ (kalbant apie pragaro degančią duobę ar patį pragarą).
Šaltinis:
Buck 1949, 1486

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas