Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pelẽnė
Reikšmė:
žaizdras, Feuerherd
Straipsnelis:
pelanno E. ‘viryklė, židinys, Herd’ : pelanne, lie. pelẽnė arba pẽlenas, la. pȩlns ‘viryklė, židinys’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 274

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas