Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pélti
Reikšmė:
plėsti, sproginti akis
Straipsnelis:
Lie. pélti ir spélti ‘plėsti, sproginti akis’, matyt, yra skoliniai (iš r. пялить, plg. LKŽ IX 776, XIII 376, tačiau kitaip dėl pélti Fraenkel 568).
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 380

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas