Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pérgus
Straipsnelis:
[Glaudiems germ. ir bl. pirmykščiams santykiams nusakyti puikiai pasitarnauja šių kalbų leksikos izoglosos (laivelių, valčių ir pan. pavadinimai):] 16. Tokį patį semantinį ryšį (t.y. go., s. isl. ir kt. skip ‘laivas’ – lie. skiẽbti ‘ardyti, plėšti, skrosti’; plačiau žr. šio straipsnio 15 skirsnyje) matome esant tarp s. isl. forkr ‘kartis, šatra, virpstas, smaigtis’ bei lie. pérgus ‘žvejo luotas, eldija’. Abiejų kalbų lytys pamatuotos šaknimi *perg- ‘kartis, šatra; vamzdis’. S. sl. lyčių прогъ, r. поро́г, le. próg ‘slenkstis’ ir, ko gero, čia priklausančios leksemos lo. *perga (plg. pergula) ‘rentinio, sijos vainikas’ reikšmės anksti ėmė kisti ir vystytis savarankiškai.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas