Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
perkū́nija
Straipsnelis:
Palyginusi het. perunaš ‘uola’ (< *per- + suf. -un) ir sl. перунъ, galui teigti, kad sl. žodis yra senasis vedinys. Be to, sl. forma išplėstuko *-k- (plg. lie. perkū́nija ‘audra su žaibais ir graiaustiniu’) neparodo, bet, greičiausiai, atskirose „rytų“ ide. tarmėse šaknies *per- vediniai nebuvo išplėsti formantu *-k- (žr.: В. В. Иванов. К этимологии блт. и сл. названий бога грома. – ВСЯ, вып. 3, М., 1958, 111.).
Šaltinis:
Варбот 1963, 204
Antraštė:
perkū́nija
Straipsnelis:
Palyginusi het. perunaš ‘uola’ (< *per- + suf. -un) ir sl. перунъ, galui teigti, kad sl. žodis yra senasis vedinys. Be to, sl. forma išplėstuko *-k- (plg. lie. perkū́nija ‘audra su žaibais ir graiaustiniu’) neparodo, bet, greičiausiai, atskirose „rytų“ ide. tarmėse šaknies *per- vediniai nebuvo išplėsti formantu *-k- (žr.: В. В. Иванов. К этимологии блт. и сл. названий бога грома. – ВСЯ, вып. 3, М., 1958, 111.).
Šaltinis:
Варбот 1963, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas