Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
piepala
Straipsnelis:
penpalo E. 770 'putpelė': lie. piepala, r. перепел 't. p.' ir kt. (dėl reduplikacijos).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 275
Antraštė:
píepala
Straipsnelis:
Pritarę, jog kai kada Elbingo žod. leksemų raidė <y> taisytina į <n> (plačiau apie tai žr. tekste) pažiūrėkime, ar atskiriems žodžiams nebūtų galima siūlyti <n> taisyti į <y>. Manau, kad E 770 penpalo 'putpelė' ko gero užrašyta vietoj *peypalo, nes skaitant /peipala/ pr. lytis atitinka lie. píepala 'putpelė' [29], la. paîpala (pastaroji lytis skiriasi balsių kaita). 11[Mūsų siūloma E 770 etimologija, besiremianti ištaisyta *peypalo, rodos dabar esanti patikimesnė nei E 770 penpalo ištaisius į peupalo, pastarąją sieti su lie. pùtpala 'перепелка' (u > en, plg. pr. peúse 'pušis' : lie. pùšė 't. p.').
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 29–30
Antraštė:
piepala
Reikšmė:
putpelė
Straipsnelis:
riėmus prūsų tekstų taisymus <y> į <n> žodžiuose strannay, luriay ir smoy, kyla klausimas, ar nėra atvirkštinių atvejų: emendacijos <n> į <y>? [Plg. visų aprobuotą emendaciją Gr. A 86, F 87 angle 'adata' į *aygle (: E 470 ayculo 't. p.' = /aigula/). [Vienas iš kandidatų į tokį taisymą]: E 770 penpalo 'putpelė', galimas daiktas, vietoje *peypalo, nes perskaičius /peipala/, žodis visiškai sutampa su lie. atitikmeniu píepala 't. p.', žinomu iš BB (1590) ir BP (1591), iš SD3 354, s. v. Przepiorka, Coturnix) ir iš tarmių CLKŽ IX 921). La. skiriasi apofonija: paîpala. [Etimologija E 770, besiremianti emendacija *peypalo, mums dabar atrodo tinkamesnė, nei etimologija, besiremianti skaitymu peupalo ir siejanti prūsų žodį su lie. pùtpala 'putpelė' per diftongizaciją u > eu, kaip E 597 peuse 'pušis': lie. pušė 't. p.' (plg. Smoczyński 1985, 108; 1986d, 27, pastaba 19). – Trautman (1910, 393) taisė penpalo į *perpalo bandydamas sieti su r. перепел. Endzelynas (1943, 222) manė buvus disimiliaciją *pelpalo > penpalo. Mažiulis (1981, 305) skaito E 770 kaip [pempalā], bet etimologiškai to neaiškina.]
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 28–30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas