Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
píepalas
Straipsnelis:
Pol. leksema pąpil 'gylys, kamanė' kildinama (K. Polański ir J. A. Sehnert, Pol.-Eng. dictionary, The Hague-Paris, 1967, 88) iš senesnės formos *pępelь. Mes manome, kad *pępelь dėl antrinės disimiliacijos yra kilęs iš *pelpelь (reduplikuota šaknis) [61]. Kalbant apie pol. pąpil (< *pępelь < *pelpelь) reikia prisiminti formos požiūriu labai artimas bl. kalbų leksemas: pr. penpalo 'putpelė', lie. píepalas (Fraenkel I 586).
Šaltinis:
Трубачев 1968 (1971)a, 61–62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas