Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
piẽsas
Straipsnelis:
Lie. piẽsas ‘pašaras, ganykla’ tikrai nesisieja su *peis- ‘sutrinti, sutrumpinti, sugrūsti’, nors (žmogus, ganąs gyvulius lietuviškai vadinamas piẽmuo) gali būti gretinamas su v., reiškiančiu ‘ginti, saugoti, globoti’.
Šaltinis:
Seebold 1985, 447

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas