Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pietmonis
Straipsnelis:
[Aptariami nuodingosios nuokanos (Conium maculatum) pavadinimai lietuvių kalboje]. Lie. pietmonis (Ivinskis) antrasis dėmuo yra aiškiai susijęs su lie. núomonė ‘Meinung’, mintìs ‘Gedanke’, manýti ‘denken, meinen’, apmõnyti ‘täuschen, bezaubern, beschwören’, mõnas ‘Gespenst, Betrug, Trick, Täuschung’ ir kt. Pirmasis dėmuo piet- ‘Mittag-, Süd’ čia netinka semantiškai. Galbūt jo pirminė forma buvo *piemonis, iš kur atsirado pietmonis su antriniu -t-. pie- gali būti kuronizmas (plg. la. pie-, lie. pri-), plg. kuršių piemañtãt ‘apburt, noburt’, apmantāt ‘feien’, la. piemānīt ‘apgauti, prigauti, apmauti; täuschen, überlisten, über-Ohr-hauen’, toliau la. mantāt ‘ändern’, mantašana ‘Änderung’, lie. primõnyti ‘privilioti, prikalbinti’. Pagal šį interpretaciją *piemonis reikštų ‘Täuscher, Verwechseler, Fälscher, Verführer’ (šis augalas apgaulingai atrodo panašus į kitus, nekenksmingus augalus).
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 34–35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas