Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
píeva
Straipsnelis:
Gr. poa, poiē (πόα Aristoph. Equit. 606 ir t. t.) 'žolė, vėja' kilo iš ide. *poi-u̯ā (iš kur lie. pieva). Šaknis yra ide. pōi, pī 'būti drėgnam, derlingam, vešliam)' (žr. pisos, pitys, padon, apion).
Šaltinis:
Carnoy 1959, 220
Antraštė:
píeva
Reikšmė:
Wiese
Straipsnelis:
Vietovardžius su pīv- (pvz., Pyviškiai, Pyvesà ir kt.) K. Būga siejo su s. i. pīvas, ‘schwellend, fett’ (RR I 510). […] Tai pačiai grupei žodžių priklauso lie. píeva ‘Wiese’, la. pieva vietovardžiuose (kuršių) Piẽz-dangas, anksčiau Pievas-dangas. Kitais atvejais vartojama la. pļava ‘Wiese’. Giminiški yra: lie. pý-ti ‘feucht und weich werden; melk werden’ (Senn Wb III 110; LEW 599), taip pat bl. *pēina- ‘Milch’ (Trautmann Bsl. Wb. 210).
Šaltinis:
Schall 1966, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas