Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìkperis
Reikšmė:
užperėtas, sugedęs kiaušinis
Straipsnelis:
Lie. pìkperis... [-] su fonetiškai tarp k ir p išnykusiu t...[:] pìktperis (dial. taip pat ir piktparas... kurio antruoju sandu eina veiksmažodžio perė́ti šaknis.
Šaltinis:
Karaliūnas 1991, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas