Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìlninti
Straipsnelis:
Pr. erpilninaiti ‘pripildyti’ iš er- ir piln-. Artimiausios paralelės - lie. pri-pìlninti, plg. pa-pìlninti šalia pìlninti. T. p. plg. la. pil̃nuotiês ir veiksmažodžius, susijusius su pil̃ns: pil̃dît, pilêt, pilinât ir pan. Slavų pavyzdžiai dar artimesni: r испóлнить, s. sl. исплънити, slov. izpolniti, s.-kr. ѝспунити ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 83–84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas