Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pilùs
Reikšmė:
pilnas
Straipsnelis:
Oset. fyr/fur ‘labai, daug’ (sudurtiniuose žodžiuose) ~ Bendras ide. žodis. Kilęs iš iranėnų *paru- su perdirbimu auy, kaip ir fys (← pasu-), myd (← madu) ir kt. Plg. persų pur ‘labai, daug’ [...], kurdų pər ‘labai’, Pamyro v. pür (pürxür ‘ėdrūnas’), sakų pharu, s. persų paru ‘daug’, av. pouru-, pauru- ‘daug; labai; gausus, pilnas’, s. i. puru-, lie. pilus ‘pilnas, gausus’, go. filu, vok. viel ‘daug’, gr. πολύς ‘daugelis, daigis’, πολύ ‘daug’ (go. filu-waúrdei = gr. πολυ-λογία = oset. fyrʒyrd ‘daugiasluoksnis’). [...]
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 409

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas