Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pilvas
Straipsnelis:
Žodis pilvas pakeitė žodį [vėdaras ‘pilvas’ (?). Lie. pilvas etimologija neaiški. galbūt giminišk. pilti, pilnas arba la. pēlvis ‘dubuo’, gr. πέλλα ‘taurė, kubilas’. Kitose ide. kalbose žodžiai, žymintys sąv. pilvas, dažniausiai siejami su sąv. ‘krūtinė’, ‘viduriai’, ‘gimda’, ‘širdis’ ir t. t. žr. vėdaras
Šaltinis:
Buck 1949, 254
Antraštė:
pil̃vas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas - istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Lie. pil̃vas iš tikrųjų ‘kas pripiltas’ iš pìlti, o pastarasis - silpnojo laipsnio ir šliejasi prie *pleu-/*plou- ‘plaukti, tekėti; lietis’, s. sl. pluti. Čia taip pat pr. dievas Pilvitus, plg. le. obfityopłwity ‘gausus’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas