Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pinigaĩ
Straipsnelis:
Lie. pl. pinigaĩ ‘Geld’, sg. pìnigas ‘Geldstück’ yra skolinys iš s. v. a. pfenning, v. v. a. pfenni(n)c, n. v. a. Pfennig. Šis germanizmas į lie. kalbą patenka palyginus neseniai, jau išnykus dėl haplologinio trumpinimo vok. originale n prieš g. Žemaičių tarmėje išliko senesnė pìnigas forma pìningas, kuri su pr. penningans m. 27,2; 37,14 ‘pinigai’ (plg. s. v. a. pfenning) remiasi ta pačia lytimi. Sl. kalbose fiksuojama *pěnędźь (s. sl. pěnędžь ‘dinaras (moneta)’, le. pl. pieniądze ‘pinigai’. Autorius mano, kad ir lie., ir sl. žodžiai kilę iš vok. prolytės *penni(n)ga-, nors lie. pini(n)gas, sl. pěnędźь ir skiriasi pirmojo skiemens vokalizmu. Lie. lytį autorius laiko ryt. aukštaičių.
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 62
Antraštė:
pinigai
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘pinigai’, labai dažnai giminiški žodžiams, reiškiantiems ‘galvijai’, ‘arklys’, ‘linai’, ‘sidabras’. Gan dažnai atskirų monetų pavadinimus ilgainiui pradėta vartoti reikšme ‘pinigai (bet kokie)’. Vieną grupę sudaro šios reikšmės žodžiai, kilę iš sąv. ‘mokestis, nuoma, duoklė’. Lie. pinigai, kilęs iš germ.: s. isl. peningr, šv. penning ‘moneta’, ypatingai tam tikra moneta; pl. s. isl. peningar, da. penge, šv. pengar ‘pinigai’, gimin. s. ang. pening, pending, s. v. a. pfenning, ‘maža moneta, penis’, kilmė neiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 774

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas