Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìnigas
Straipsnelis:
Bazelio epigramoje fiksuojamas penega turėtų reikšti ‘penny’ arba ‘money’ (plg. vok. Pfennig, lie. pìnigas).
Šaltinis:
Matasović 2001, 126
Antraštė:
pinigas
Straipsnelis:
Germanizmas, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje ir pasižymintis variantų gausa: pinigas Dar žr. penigas, pennigas, penịgas, penningas, pinnigas, pinnịgas, pinningas.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92
Antraštė:
pìnigas
Reikšmė:
penny
Straipsnelis:
Vengiant neįprastų priebalsių samplaikų skoliniuose lietuvių kalboje dažniau būna išmetamas vienas iš priebalsių, nei įterpiamas balsis, pvz.: […] dial. pìni(n)gas, fènigas ‘penny’ : pfennig.
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 397

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas