Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pirmdėlė̃
Straipsnelis:
Umbrų filiu giminiškas gr. thē̂lus ir lo. fēmina ‘ta, kuri žindo’: lie. šaknis su priesaga -l- reiškia motiną, plg. pirm-delú (! J. K.) ‘gyvulys, kuris žindo pirmą kartą’. Umbrų filiu galime suprasti ne kaip lactens [32], bet kaip ‘lactons’.
Šaltinis:
Benveniste 1969, 32–33
Antraštė:
pirmdėlė̃
Reikšmė:
pirmą veršį atsivedusi karvė (juokais) pirmą vaiką gimdanti moteris
Straipsnelis:
Greta la. dêle ‘siurbėlė’ ir lie. dėlė̃ ‘siurbėlė’ nurodomi la. dêls ‘sūnus’ ir lie. pirm-dėlė̃ ‘pirmą veršį atsivedusi karvė; (juokais) pirmą vaiką gimdanti moteris’ (Būga 1959, 168; ME I 154, 463, 465; Fraenkel 1962, 87; Walde 1938, 475–476, 496; Frisk 1960, 670–671). Jo sandas -dėl- yra su priesaga -l- pasidarytas iš lietuvių kalbos veiksmažodžio, atitinkančio la. dêt ‘(į)siurbti, (į)traukti, sugerti; čiulpti, žįsti’. Šios šaknies varianto *dhē-l- žodžių kitų kalbų etimologiniai atitikmenys yra gr. ϑηλή ‘motinos krūtis, spenelis’ (< ide. *dhēlā), lot. fēlō, -āre ‘žįsti’, filius ‘sūnus’, tai yra ‘žindantis’, umbrų feliuf, filiu ‘žindukliai, žindomi kūdikiai’ (< italikų *fēlios < ide. *dhēlios). Dar žr. dėlė̃ ‘siurbėlė’.
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 112–113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas