Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìsti
Straipsnelis:
Atrodo natūralu sieti lie. pìsti, pisù, pisaũ su lie. pyzdà, pìzė, pr. peisda iš *piz(d)-ti. Tai paaiškintų *s > š po *i nebuvimą.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 11
Antraštė:
pìsti
Straipsnelis:
žr. paisyti
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123
Antraštė:
pìsti
Straipsnelis:
O. Trubačiovas apžvelgia Baltisticos III numerį, teisingai pastebėdamas, kad lie. pìsti negalima, kaip kad norėtų Hempas, vesti iš pyzdà, pìzė (pats recenzentas, beje, šių žodžių ryšio neneigia, tik darybos kryptį įsivaizduoja esant priešingą).
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas