Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plėnìs
Reikšmė:
„smegenų plėvė, Hvinfell“
Straipsnelis:
pleynis E. 75 „smegenų plėvė, Hvinfell“: lie. plėni̇̀s iš Būgos Aist. Stud. 18, r. плена „Häutchen“, la. plêve ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 58.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas