Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plūduriuoti
Straipsnelis:
Lie. plūduriuoti (šalia plaukti), la. pluduot, s. sl. pluti, plavati (ir „plaukti“), s.-kr. ploviti ir t. t., bendras slavų, s. i. plu-, gr. πλέω, s. isl. fljōta, s. ang. flēotan, s. v. a. fliuzan ir t. t., visi < ide. *pleu-, taip pat *pleu-d-, *pleu-k-, matomos žodžiuose, reiškiančiuose „plūduriuoti, plaukti, tekėti, lyti“. Kitose kalbose šią reikšmę turintys veiksmažodžiai gana dažnai padaryti iš veiksm., reišk. „tekėti, plaukti“ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 680

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas