Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plū́stėti
Reikšmė:
niekus kalbėti, pliaukšti
Straipsnelis:
Esamojo laiko -sta- kamienu galėtų remtis -ėti vedinys lie. plū́stėti, plū́sta ‘niekus kalbėti, pliaukšti’ (NdŽ) : plū́sta (šalia plū́džia), plū́sti, plū́do ‘t. p.’. Galima įtarti, kad nepriesaginiai veiksmažodžiai buvo tiesiog perdirbti formantą -st- priskyrus leksiniam kamienui ir pritaikius tekė́ti, tẽka tipo struktūrą (žr. Pakalniškienė 1993, 170, 174; Jakulis 2004, 37). Vėliau kai kurie iš tokių perdirbinių galėjo a kamieną keisti į priesaginį -ėja (pagal lygiaskiemenių veiksmažodžių pavyzdį).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 392–393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas