Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pladukà
Straipsnelis:
...pladukà Šts; Ggr // pluduñkė // pluduñgė ž. ‘palaidūnė’... [Šių ekskliuzyvinių žodžių variantų su balsiais a, u atsiradimo priežastis tikriausiai yra] tolimas ryšys su a eilės balsių kaita:...pla, plo-, (plu-)...]. Galima [dar] manyti, kad... pluduñkė... turi u iš *o: Plg. J. Kazlausko (ВЯ IV (1962) 24), V. Mažiulio (Baltų ir kitų ide. k. santykiai, 1970, 16–18) teiginius apie egzistavimą (priešinga nuomonė: Z. Zinkevičius LJG, 1980 58–59).
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas