Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plakšė́ti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoma nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] plešketi „poškėti, traškėti“: Frenkelis (Wb.) įžvelgia šio onomatopėjinio žodžio (lie. plẽška, r. pléščet) ryšį su lie. plakšė́ti ir toliau su plàkti. Jeigu šis sugretinimas teisingas, tai turėtume baltų-slavų žodį, kurio morfologinė sandara baltų (lie. pleškė́ti) ir slavų (r. pleskatь) kalbose nėra vienoda. Iš dalies bendrą baltų ir slavų inovaciją vis dėlto reikia pripažinti jau buvus baltų-slavų epochai.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas