Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plãkis
Reikšmė:
bream
Straipsnelis:
[Ginama Martinet‘o teoriją, pagal kurią ide. laringalai tapo *k prieš *s:] gr. būdv. πλάξ, πλακός ‘expanse’ < *plah₂-s, s. isl. flá, dgs. flǽr < *plakes ‘rock, ledge’, lie. plãkis ‘bream’, la. plāce ‘shoulder blade’ gali būti susiję su lo. palam < *plh₂m (?) ‘openly, in public’ kaip nominatyvo ir akuzatyvo tęsiniai iš šaknies *pelh₂-.
Šaltinis:
Olsen 2010a, 215

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas