Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plãskanas
Reikšmė:
flach
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k, plg. prasl. *ploch- / *plach- / *plosk- / *plask-: le. płocha ‘Fläche’, płochy ‘scheu, schüchtern’, le., luž. aukšt. płachta ‘Tuch; Laken; Gras-, Bettuch; Segel; Plane’, č., slovk. plachta ‘t. p.’, č. plocha ‘Fläche’, plochý ‘flach, platt’, r. plochoj ‘schlecht’ šalia r. ploskij ‘flach, mit gerader, ebener Fläche’, r. ploščad' ‘Platz’ šalia le. płaski ‘glatt, flach’, č. plaský ‘t. p.’, luž. žem. płašćić ‘flach, glatt machen’, luž. aukšt. płašć ‘weiter Umhang, Mantel’, taip pat lie. plãskanas, s. v. a. flah.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas