Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plãsnas
Straipsnelis:
Piet. Sl. žodyne leksema *plesmo (s.-kr. плèсма „siūlų sruoga, (verpalų, plaukų) posmas“, plèsmo „lentelė, kortelė“, slov. plésmo „ratlankis, apsagas, подьем ноги“) neturi atitikmenų nei sl., nei kitose kalbose. Macenauerio (Маценауер) siūlymas s.-kr. žį (reikšmė „lentelė“) kildinti iš šaknies, kuri slypi lie. plišti „scindere, findere, dilacerare“ (Fraenkel 619) nepriimtinas dėl fonetikos ir semant. neatitikimo. Bezlajus (Bezlaj F. Slov. vodna imena II 96–) minėtus piet. sl. žodžius siūlo sieti ne su sl. *plesti (Skolo II 682), o su lie. plãsmas (*< pletsnā [18]. Slov. ir s.-kr. plesmo yra siaura izoleksa, kuri, mūsų nuomone, laikytina vakar. piet. sl. dalies inovacija. Piet. sl. * gali būti pries., -smo- vedinys: *plet-smo, plg. lie. bė̃gsmas : bė́gti.
Šaltinis:
Куркина 1982 (1985), 18–19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas