Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plaušaĩ
Straipsnelis:
Galūninio kirčiavimo žodis (tiksliau jo -kamienio variantas) gali reflektuoti senovinį nomina */ɘ-collectiva, paprastai kontrastuojantį kirčio vieta vienaskaitos baritoninei formai: lie. plaušaĩ (< *plaušā́, plg. sg. germ. *fliúsa n. < ide. *pléusom; Illič-Svityč 54).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 21
Antraštė:
plaušaĩ
Reikšmė:
мочало
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje pl. -ai turi ir kuopinę reikšmę, todėl daugelis jų formų buvo leksikalizuotos į kuopines reikšmes, pl. formos su -ai yra identiškos seniesiems kuopiniams negyvosios klasės daiktavardžiams su -a, teikiami Iličiaus-Svitičiaus pavyzdžiai: lie. pl. plaušaĩ ‘мочало’ < kuopinis *plousā́ iš *plóusom ‘волокнистая поверхность’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas