Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plausti
Reikšmė:
„plauti, smarkiai nešti, plaikstyti“
Straipsnelis:
Toch. B. pälycapälyc „paukštis“, kurio pälyc siejamas su veiksmažodine ide. šaknimi *plud//*pleud „plakti; skristi“ [Van Windekens 359–360], kuri paliudyta ir lie. pláusti, pláudžia, „plauti, ...“.
Šaltinis:
Miliutė-Chomičenkienė 1990, 137
Antraštė:
pláusti
Straipsnelis:
žr. plauti
Šaltinis:
Windekens 1976, 380
Antraštė:
pláusti
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaras padaromas iš šaknies varianto arba paralelinės šaknies. *pleu-d- ‘fließen, dahintreiben’: s. isl. fljóta, s. ang. flēotan ‘schwimmen, dahintreiben’, air. luaid- ‘bewegen’, lie. pláusti, pláudžiu ‘waschen, reinigen’ ir t. t.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas