Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pláuzdinis
Reikšmė:
„Bett, Deckbett“
Straipsnelis:
plauxdine E. 488 „Federbett“: lie. pláuzdinis ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 96.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 281
Antraštė:
pláuzdinis
Reikšmė:
Federbett
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaras padaromas iš šaknies varianto arba paralelinės šaknies. *pleu-s- ‘Wollflocke’: air. ‘Wollflocke’, v. v. a. vlies, lie. pláuzdinis ‘Federbett’, lo. plūma ‘Feder’ ir t. t.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas