Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pleiskãne
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. płai̯sk'on’e, płai̯k'one – le. ‘посконь, мужские особи конопли’, br. пло́скунi, пласко́нi, пласкунí ‘t. p.’ < = lie. pleiskãne, pléiske ‘t.p.’. Hibridinėje formoje esantis diftongas -ai̯ liudija apie lietuvišką substratą.
Šaltinis:
Веренич 1989, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas