Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plemė
Reikšmė:
gentis
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: plemė ‘gentis’ iš племя.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas