Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plenė̃
Straipsnelis:
[Pr. žodis, reiškiantis odą, yra lygintinas su vakarų ide. panašios etimologijos šaknimis, nors tiesioginė giminystė negali būti garantuota]: pr. pleynis ‘smegenų plėvė’ (EV 75), lie. plẽnė̃ ‘Häutchen, Membran’, r. plená ‘t. p.’, plg. lo. pellis, s. v. a. fel ‘oda, kailis’.
Šaltinis:
Euler 1983, 39
Antraštė:
plẽnė
Straipsnelis:
[Pr. žodis, reiškiantis odą, yra lygintinas su vakarų ide. panašios etimologijos šaknimis, nors tiesioginė giminystė negali būti garantuota]: pr. pleynis ‘smegenų plėvė’ (EV 75), lie. plẽnė̃ ‘Häutchen, Membran’, r. plená ‘t. p.’, plg. lo. pellis, s. v. a. fel ‘oda, kailis’.
Šaltinis:
Euler 1983, 39
Antraštė:
plėnė̃
Straipsnelis:
[O. N. Trubačiovas (In: Donum Balticum. To. Prof. Chr. S. Stang, 1970, 544–) samprotauja apie lie. pliẽnas bei pr. playnis „Stahl“. Noriu pridurti keletą pastabų:] La. pliens reiškia „Kalkstein“, o ne „Stahl“. Gretinimas su lie. plėnė̃ nors ir remiasi rimtais dalykais, tačiau dėl nesuderinamų balsių kaitos prieštaravimų, nepriimtinas.
Šaltinis:
Hauzenberga-Šturma 1971 (1973), 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas