Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pleñtas
Straipsnelis:
Bezlajaus [Bezlaj F. Na robu srbohrvats. (in slov.) etim. Slovarja. 10. Sln. oplet, oplat in sbh. poplesati. – Jis XVIII, 7–, 1972–284 ir kt. darbuose] nuomone slov. prieveiksmiai v óplet, v óplat „iki dugno, visiškai“ (< *oᴺ-plętь) gretintini su lie. į pleñtą „visiškai, iki pagrindo“, kuris giminiškas lie. pleñtas, plénta „dugnas, pagrindas“. Taigi, Bezlajus slov. priev. aiškina, remdamasis ide. *plet- „platus“. Mums rodos, kad sl. leksemos yra kitokios kilmės. Slov. priev. siejasi su sl. v. *plesti. Sustingusiuose posakiuose, į kurių sudėtį įeina v oplet [19] (bendra reikšmė „viskas baigta, žuvo“) mes susiduriame su perkeltiniu v. oplesti vartojamu: „apipinti, apipainioti“ > „patekti į sunkią padėtį“ > „prapulti, užbaigti (ką nors)“.
Šaltinis:
Куркина 1982 (1985), 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas