Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plerkšti
Reikšmė:
screech
Straipsnelis:
Sinchroniniu požiūriu atrodo, kad morfas -šk- yra būdingas onomatopėjinei ar ekspresyvinei darybai: A. Leskienas (1902/03 : 170ff) mini: plerškiù ‘screech’ (plg. plẽrinti). Ide. prokalbėje iteratyvine buvusi priesaga *-sk̂e/o-, baltų kalbose (lie. -šk-) įgijo reikšmių, susijusių su besikartojančiais garsais.
Šaltinis:
Milizia 2012, 365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas