Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pli̇̀nsai
Reikšmė:
„omletas, kiaušinienė, Eierkuchen“
Straipsnelis:
plinscne E. 342 „pletcze“ (= „plokščias, plonas pyragėlis“) atitinka lie. plìnsai, kuris dėl savo -ns-, rodos nesąs tikrasis lie. kalbos žodis. Abu žodžiai turbūt yra germanizmai.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas