Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pliurponas
Reikšmė:
„toks moteriškas švarkas“
Straipsnelis:
pliurponas „toks moteriškas švarkas“. Sietina su kitais šios šaknies žodžiais, plg. pliurpúoti „eiti keistai, neįprastai apsirengus; negražiai, bjauriai rengtis“, pliùrpa „kas netvarkingas, apsileidęs; kas nerimto elgesio; kvaiša“. Dar plg.: Kaip pliurpa pasirėdžius ir pliurpuoja (Jrb); Su pliurponu pasirėdžius pliurpuoja, t.y. eina (J). Pavadinimas randamas kai kuriuose žodynuose (LKŽ X 274).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas