Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plóti
Straipsnelis:
žr. planas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 282
Antraštė:
plóti
Straipsnelis:
Lo. explōdō „varyti plojant rankomis, šūkauti“ yra priesagos -dō vedinys: *plōdō. Šaknis giminiška su lie. plóju, plóti; šaknų *plō- (lo.) ir *plā- (lie.) skirtumas atrodo atspindi senąją : kaitą, plg. rōdō : rādō.
Šaltinis:
Otrębski 1951a, 48
Antraštė:
plóti
Reikšmė:
plakant, spaudžiant daryti ploną, ploninti; tekšnoti ranka, pliauškinti delnais reiškiant pritarimą (intr. rankomis ploti) [ir kt.]
Straipsnelis:
Ide. *kreh₂- (žr. kráuti) ir u plėtinio *kreh₂- +u- gretybė turi gana tikslią paralelę su *pleh₂-, lie. plóti, praes. plóju ‘plakant, spaudžiant daryti ploną, ploninti; tekšnoti ranka, pliauškinti delnais reiškiant pritarimą (intr. rankomis ploti) [ir kt.]’ < *plah₂-i̯e/o-, santykiaujančiu su *pleh₂ + u-, esančiu oskų plavtad abl sg. ‘su kojos padu’ (<*‘išplėstasis’, plg. lo. planta, s. sl. plesna ‘padas’ < *plet₂-snah₂- ‘išplėstasis’), lo. plautus ‘plokščias, platus’ < *plau̯h₂-to- *plah₂ + u- ir galbūt lo. plaudō ‘ploti rankimis pritariant’, jei šis kilęs iš *plau̯h₂de/o- < *pleh₂ + u- + d, taip pat la. plaũksts, plaũksta ‘delnas’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas