Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plujóti
Reikšmė:
valkiotis
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a//u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose:... plajoti End // plujóti ‘valkiotis’ (ir plaujóti)...
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas