Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plunčiai
Reikšmė:
viduriai, žarnokai
Straipsnelis:
Lie. plunčiai ‘viduriai, žarnokai’ < la. pluñči: pluncziaiplunčes. Endzelynas latvių žodį yra taikstęsis (ME – su klaustuku) kildinti iš lie. plunčiai (jo žinoto iš Miežinio žodyno), tačiau skolinimo krypties vargiai galima abejoti: la. pluñči, pluñcas, plunces platokai pažįstamas tarmėse, anksčiau būdavo ir žodynuose, jis pažįstamas dar ir kitokiomis reikšmėmis (‘plaučiai’, ‘(širdies) plakimas, tuksenimas’), pagaliau turi šalia, skirtingai nuo lie. plunčiai, aiškiai susijusių kitų kalbų žodžių, plg. la. plunčāties, -oties ‘pliuškentis, plūskotis’.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 20-21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas